על אף פיתוחם של טיפולים יעילים ושיטות הערכת סיכונים, בדיקות סקר מבוססות אוכלוסייה עבור סיכון לשבר אוסטאופורוטי עדיין שנויות במחלוקת. ממצאים מהסקר עבור מניעת שברים בנשים מבוגרות (SCOOP) מראים עתה שתוכנית סקר מבוססת קהילה בעלת 2 שלבים מפחיתה את שיעור שברי הירך בנשים מבוגרות לאורך 5 שנים.

במחקר זה, 12,483 נשים בגיל 70-85 הוקצו באופן מקרי לקבוצת הסקר (n=6,233) או לקבוצת הביקורת (n=6,250) שזכתה לניהול רגיל. בקבוצת הסקר, הסיכון לשבר הוערך באמצעות כלי הערכת הסיכון לשבר (FRAX) שלאחריו מדידת BMDי(Bone Mineral Density) באמצעות DXA י(Dual-energy X-ray Absorptiometry).

במסגרת המחקר, טיפול הומלץ עבור נשים שהוגדרו בסיכון גבוה
(n= 898; 14%). התוצא העיקרי היה שיעור הנשים שחוו שבר אוסטאופורוטי אחד או יותר במשך 5 שנים והתוצאים המשניים שהוגדרו מראש היו שיעור הנשים שחוו שבר ירך אחד או יותר, כל שבר קליני, תמותה, חרדה שמקושרת עם הסקר ואיכות חיים.

שיעור השימוש בתרופות אנטי-אוסטאופרוטיות היה גבוה יותר בקבוצת הסקר מאשר בקבוצת הביקורת לאחר שנה (15% לעומת 4%, בהתאמה) ולאחר 5 שנים (24% לעומת 16%, בהתאמה). שימוש בתרופות היה גבוה במיוחד (78%) לאחר 6 חודשים בתת הקבוצה שהוגדרה כבעלת סיכון גבוה.

לאחר 5 שנים, התוצא העיקרי לא היה שונה בין הקבוצות (יחס סיכונים 0.94, רווח בר סמך 95% 0.85-1.03, p=0.178). עם זאת, בדיקת הסקר הביאה להפחתה יחסית של 28% בשברי ירך בהשוואה לטיפול הרגיל (יחס סיכונים 0.72, רווח בר סמך 95% 0.59-0.89, p=0.002). בדיקת הסקר לא הפחיתה את השיעור הכללי של סך התוצאים המשניים שהוגדרו מראש.

על פי החוקר, לא נמצאה הפחתה בשיעור השברים האוסטאופורוטיים בקרב נשים מעל גיל 65 שאובחנו עם אוסטרופורוזיס בקבוצת הסקר לעומת קבוצת הביקורת. עם זאת, נמצא שבקרב קבוצת הסקר שיעור שברי הירך היה נמוך יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת.

מקור: 

Bradley C.A. et al. (2018) Nature Review Endocrinology. 14 (129)