אוסטיאופורוזיס

האם ישנה דרך לשפר היענות לטיפול בביספוספונטים?

המחקר הראה היענות מוגברת לטיפול בביספוספונטים פומיים בקרב מטופלים עם אוסטאופורוזיס. כמו כן נבדקה השפעתן של פורמולות שונות, ביניהן ביספוספונטים מסיסים במים, להיענות לטיפול

אוסטאופורוזיס (צילום: אילוסטרציה)

נכון להיום ידוע כי קיימת היענות הנמוכה לטיפול תרופתי בביספוספונטים בקרב מטופלים עם אוסטיאופורוזיס. מחקר רטרוספקטיבי רב מרכזי זה הראה כי כמעט 30% מהמטופלים הסובלים מאוסטיאופורוזיס הפסיקו את הטיפול עד שישה חודשים ממועד התחלתו. מטופלים הנוטלים ביספוספונטים בשתייה הפסיקו פחות את הטיפול, בעוד שנטילת בביספוספונטים גנריים נמצאה קשורה להפסקת טיפול מוקדמת.

היענות נמוכה לטיפול תרופתי באוסטאופורוזיס קשורה בסיכון מוגבר לשברים. מטרת מחקר היתה להעריך את ההיענות לטיפול בביספוספונטים פומיים בקרב מטופלים איטלקים עם אוסטאופורוזיס במשך שישה חודשים לפחות ולהעריך האם קיימת השפעה לפורמולות השונות של הביספוספונטים הפומיים על היענות המטופלים לטיפול.

החוקרים כללו במחקר 723 מטופלים אוסטאופורוטיים בני 50 ומעלה שהופנו למרפאות חוץ למעקב בן שישה חודשים לפחות לאחר שקיבלו מרשם לביספוספונטים פומיים לראשונה.

מטופלים שהפסיקו את הטיפול בביספוספונטים למשך 30 ימים ומעלה הוגדרו כבעלי היענות נמוכה (הפסקת טיפול) אפילו אם חזרו ליטול את הטיפול מאוחר יותר. כל המשתתפים שנכללו במחקר עברו ראיון מתוקף.

ניתוח הנתונים הוחל על 665 מטופלים (22 גברים ו-643 נשים) עם גיל ממוצע של 68 ± 9 שנים. החוקרים מצאו כי 191 מטופלים הפסיקו את הטיפול על דעת עצמם (28.7%) בעוד ש-474 מטופלים (71.3%) המשיכו את הטיפול.

בקבוצה שהמשיכה טיפול בביספוספונטים היו אחוזים גבוהים יותר באופן מובהק של טיפול בביספוספונטים בשתייה (27.4% לעומת 17.8%, p<0.05) ואחוזים נמוכים יותר של טיפול בביספוספונטים גנריים (12.4% לעומת 24.6%, p<0.001). לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת אחוזי הטיפול בביספוספונטים בכדורים (p=0.33) או מבחינת אחוזי הטיפול בתרופות ממותגות (p=0.24).

הסיבות הנפוצות ביותר להפסקת הטיפול היו תופעות לוואי (43.9%), חשש מהופעת תופעות לוואי (23.3%) והרושם כי התרופה אינה יעילה (15.8%).

מטופלים אוסטיאופורוטיים שטופלו בביספוספונטים בשתייה וטופלו במעכבי ארומטאז ומטופלים מתחת לגיל 70 נטו להפסיק את הטיפול פחות. יחד עם זאת הקשרים לא נותרו מובהקים לאחר תקנון ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית לפורמולות התרופתיות השונות (תרופות גנריות לעומת ממותגות).

לסיכום, החוקרים מצאו כי הגורמים המשפיעים על היענות לביספוספונטים הם: א. התרכובת של התרופה. ב. היותה של התרופה תרופה גנרית או ממותגת. זהו הממצא החשוב ביותר של מחקר זה.

תוצאות המחקר תומכות בכך שתרכובות של ביספוספונטים בשתייה (כדורים מסיסים או תרופה נוזלית) עשויות להיות אופציה טיפולית מעניינת עם פוטנציאל להקטין את תופעות הלוואי הגסטרו-אינטסטינליות ועל ידי כך להגביר את ההיענות, בעוד שפורמולות גנריות של ביספוספונטים נמצאו קשורות להפסקת הטיפול בטרם עת.

מקור:                                                                 

Gonnelli S., et al. (2019) Aging Clin Exp Res. 31(11): 1541-1647

נושאים קשורים:  אוסטיאופורוזיס,  ביספוספונטים פומיים,  היצמדות לטיפול,  ביספוספונטים בשתייה,  תרופות גנריות,  מחקרים