מחקרים

טיפול הורמונלי חלופי לגיל המעבר נקשר עם התפתחות עתידית של דמנציה

נשים שקיבלו טיפול הורמונלי חלופי עם אסטרוגן-פרוגסטין הראו שיעור גבוה יותר של דמנציה בהשוואה לנשים שמעולם לא קיבלו טיפול זה. הקשר נשמר גם בנשים שטופלו בגיל צעיר יחסית

23.08.2023, 12:13
טיפול הורמונלי לנשים בגיל המעבר (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The BMJ', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר בין שימוש בטיפול הורמונלי בגיל המעבר לבין התפתחות של דמנציה, וזאת בהתאם לסוג הטיפול ההורמונלי, משך הטיפול, והגיל בתקופת הטיפול.

החוקרים ערכו מחקר מקרה ביקורת מקנן כלל ארצי בדנמרק, במסגרתו איתרו ממרשם לאומי 5,589 מקרי דמנציה ו-55,890 מקרי ביקורת תואמות גיל אשר זוהו החל משנת 2000 ועד לשנת 2018. הנתונים כללו את כל אוכלוסיית הנשים הדניות אשר היו בגילאי 50-60 בשנת 2000, וללא היסטוריה של דמנציה או התוויות נגד לשימוש בטיפול הורמונלי בגיל המעבר.

לצורך הערכת התוצא הראשוני החוקרים השתמשו ביחסי סיכונים מתוקננים עם רווח בר-סמך של 95% לאבחנה של דמנציה, אשר הוגדרה כאבחנה ראשונה אי פעם של דמנציה, או שימוש ראשון בתרופה ספציפית לטיפול בדמנציה.

מתוצאות החוקרים עולה כי בהשוואה לנשים שמעולם לא השתמשו בטיפול זה, נשים שטופלו עם אסטרוגן-פרוגסטין הראו שיעור מוגבר של דמנציה מכל סיבה [יחס הסיכונים 1.24 (רווח בר-סמך של 95% 1.17 עד 1.33)]. הארכה של משך הטיפול הניבה יחסי סיכונים גבוהים יותר, שנעו בין 1.21 (1.09 עד 1.35) לטיפול שארך שנה אחת או פחות מכך ועד ל- 1.74 (1.45 עד 2.10) עבור למעלה מ-12 שנות שימוש. טיפול עם אסטרוגן-פרוגסטין נקשר באופן חיובי עם התפתחות של דמנציה הן עבור משטרי טיפול מתמשכים [1.31 (1.18 עד 1.46)] והן עבור משטרי טיפול מחזוריים [1.24 (1.13 עד 1.35)]. קשרים אלו נשמרו גם בנשים שטופלו בגיל צעיר מ- 55 [1.24 (1.11 עד 1.40)]. כמו כן, הממצאים נשמרו גם בעת הגבלה לדמנציה מאוחרת (late onset dementia) [1.21 (1.12 עד 1.30)] ולמחלת האלצהיימר [1.22 (1.07 עד 1.39)].

לסיכום, טיפול הורמונלי בגיל המעבר בנשים נקשר באופן חיובי עם התפתחות של דמנציה מכל סיבה ושל מחלת האלצהיימר, כאשר קשר זה נשמר גם בנשים צעירות מגיל 55. השיעור המוגבר של דמנציה באוכלוסייה זו היה דומה הן במשטר טיפולי מתמשך והן במשטר מחזורי. החוקרים מציינים כי קיים צורך בעריכת מחקרים נוספים על מנת לקבוע האם הממצאים הללו מייצגים השפעה ממשית של הטיפול ההורמונלי בגיל המעבר על הסיכון לדמנציה, או שהם משקפים נטייה בסיסית הקיימת בנשים הזקוקות לטיפולים הללו.

מקור:

Pourhadi N, Mørch L S, Holm E A, Torp-Pedersen C, Meaidi A. Menopausal hormone therapy and dementia: nationwide, nested case-control study BMJ 2023; 381 :e072770 doi:10.1136/bmj-2022-072770

נושאים קשורים:  מחקרים,  גיל המעבר,  טיפול הורמונלי חלופי,  דמנציה
תגובות